W grudniu rozpoczęliśmy sezon zimowy. W związku z tym informujemy o planowanych pracach związanych z utrzymaniem dróg na naszym osiedlu.

Mamy podpisaną umowę, która zabezpiecza gotowość do mechanicznego odśnieżania pasa drogowego, a także w razie potrzeby sypania soli. Zakres prac obejmuje gotowość do podjęcia odśnieżania i usuwanie ewentualnej gołoledzi w terminie 1 godziny po zakończeniu opadów.

Zakupiliśmy na początek sezonu 2 tony soli drogowej. Mając na uwadze nasze środowisko, będziemy starali się korzystać z niej oszczędnie. Dla zobrazowania: minimum soli potrzebnej do posypania tylko samych wszystkich skrzyżowań na Osiedlu to jednorazowo ok. 400 kg. W związku z tym zakupione 2 tony soli wystarczą jedynie na 5 takich akcji.

Ponadto, w sytuacji, gdy będą dodatnie temperatury, prowadzone będą standardowe prace porządkowe w wymiarze 60 h /m-c.