Prezentujemy na zdjęciu przepompownię ścieków z naszego Osiedla, która musi być regularnie serwisowana i kontrolowana dla zapewnienia sprawnego działania sieci kanalizacyjnej.

Przy tej okazji prosimy o niewrzucanie do toalet syntetycznych ścierek i innych materiałów mogących uszkodzić pompy. Dbajmy wspólnie o wydajne i bezawaryjne działanie sieci.