Za nami kolejne dwa spotkania poświęcone omówieniu spraw związanych z bieżącym zarządzaniem Osiedlem. 28 października oraz 5 listopada w biurze Novum Plus sp. z o.o. spotkali się Aleksander Ulatowski – przedstawiciel mieszkańców, Jan Ptaszyński – reprezentant dewelopera oraz Jan Dynowski z firmy Adminion Nieruchomości.

Na spotkaniu omówiono sugestie zgłaszane przez mieszkańców, w tym kwestie kosztów:
a) utrzymania przepompowni ścieków i wód opadowych,
b) utrzymania sieci oświetlenia ulicznego,
c) obsługi prawnej,
d) utrzymania porządku w sezonie letnim, czyli:
– zamiatania chodników i dróg,
– koszenia trawy,
– przycinania żywopłotów,
– oprysku chwastów,
e) utrzymania porządku zimą, czyli:
– odśnieżania dróg,
– zapobiegania gołoledzi na drogach.

Spółka Novum Plus jest otwarta na wprowadzenie zmian związanych z usługami porządkowymi mającymi na celu obniżenie kosztów. W związku z tym na spotkaniu ustalono, że mieszkańcy otrzymają ankietę, w której będą mogli wyrazić opinię na temat powyższych spraw. Spółce zależy na uzyskaniu potwierdzenia decyzji o zmianach od większości mieszkańców.