W piątek 22 października 2021 r. Dawid Sztandera – prezes zarządu firmy Novum Plus spotkał się Piotrem Derkaczem – prezesem zarządu Adminion Nieruchomości – obecnym administratorem Osiedla Rozalin.

Spotkanie zainicjowane zostało w celu omówienia aktualnych zagadnień związanych z zarządzaniem Osiedlem, które zgłaszane są przez mieszkańców. Ustalono zakres najważniejszych spraw wymagających reakcji oraz nowe sposoby komunikacji.