Prezentujemy majowy plan prac porządkowych.

4-5 maja – pielenie chwastów (wyznaczone posesje – najbardziej zachwaszczone)

8-12 maja – koszenie trawy

15-19  maja – opryski pozostałych chwastów  preparatem octowym + bieżące sprzątanie dróg przy ul. Róży

22-31 maja – pielenie chwastów + bieżące sprzątanie pasa drogowego