Od kwietnia 2023 wprowadzamy nową organizację utrzymania porządku na Osiedlu Rozalin.

Pięć dni w tygodniu, w wymiarze 6 godzin dziennie, dedykowany pracownik firmy Clean będzie świadczył usługi sprzątania ulicy, koszenia trawy, oprysków oraz innych zabiegów pielęgnacyjnych.

Harmonogram prac będzie dostępny na stronie Osiedla i w gablocie.

W związku z odnotowanymi przypadkami zaległości w opłatach za korzystanie z infrastruktury osiedla informujemy, że droga, chodnik oraz pas wzdłuż ogrodzenia posesji mieszkańców nie regulujących w terminie opłat nie będą sprzątane do momentu uiszczenia zaległości.

Jednocześnie bardzo dziękujemy większości mieszkańców za realizację opłat w terminie. Dzięki ich odpowiedzialności możemy na czas regulować rachunki za prąd, konserwacje urządzeń przepompowni oraz oświetlenia, utrzymanie zimowe, utrzymanie czystości i pokrywać inne konieczne koszty.