W imieniu Mieszkańców naszego Osiedla prosimy o zwrócenie uwagi na bezpieczne używanie środków chemicznych ochrony roślin i substancji biobójczych.

Nasi czworonożni osiedlowi przyjaciele będą nam wszystkim za to bardzo wdzięczni.